DAG EN NACHT 7 dagen per week

Meer dan alleen de dag van de uitvaart of crematie

Een uitvaart is meer dan alleen de dag waarop de begrafenis of crematie plaatsvindt. Of de paar dagen daarvoor. Al lang voor het heengaan

kunnen zaken bekeken of uitgedacht worden. Maar ook bij een plotseling overlijden is er vaak voldoende tijd om de invulling van persoonlijke

wensen vorm te geven.

 

De dag van de uitvaart is naast een dag van verdriet ook een dag van troost. Een dag waarop u met anderen het gemis maar ook herinneringen deelt.

Biemans uitvaartzorg helpt u mee deze dag zo te beleven als u dat in gedachten voor u heeft.

 

Na de begrafenis of crematie rest niet alleen de zakelijke kant. Veel vragen komen pas in de dagen erna. Biemans drukt op uw verzoek de dankbetuigingen, begeleidt u in

de afronding van de correspondentie met verzekeraars en kan u in contact brengen met een notaris, steenhouwerij of instituut voor rouwverwerking.

 

 

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren: voor velen is dat de eerste keus die omtrent de uitvaart wordt gemaakt. Vaak zonder verder nog maar over de verdere invulling van de uitvaart zelf na

te denken. Op beider gebied zijn echter veel variaties. Zo wordt tegenwoordig veel gekozen voor een crematie waarna de urn alsnog begraven wordt op een begraafplaats.

 

Waar de één vanuit overtuiging voor het begraven kiest, kiest de ander heel bewust voor een crematie. Biemans verzorgt beide. Biemans uitvaartzorg wil ondanks - of eigenlijk

vanwege haar christelijke identiteit - mensen de ruimte geven om ook in deze keuze vrij te zijn. De mensen van Biemans kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden voor

zowel begraven als cremeren.

 

Begraven duurder dan cremeren?

Door de toeslagen op milieugebied en de vaak behoorlijke kosten voor het gebruik van de aula en condoleanceruimtes zijn de kosten voor een crematie vrijwel gelijk

geworden aan de kosten van een begrafenis, ondanks dat bij een begrafenis meestal meer personeel ingezet wordt.

 

Mag de uitvaart overal plaatsvinden?

Een enkele gemeente heeft zo'n kleine begraafplaats dat er alleen ruimte geboden wordt voor mensen die door of door familieband met een gemeente en dus de

begraafplaats verbonden zijn. Wettelijk zijn er geen beperkingen om in een andere plaats dan de woonplaats begraven of gecremeerd te worden.

 

 

Begraven

Bij een begrafenis moet de keuze gemaakt worden tussen een algemeen graf en een particulier graf (ook wel 'eigen graf' of 'familiegraf' genoemd.

 

Algemeen graf

In een algemeen graf worden op verschillende niveau's overledenen van verschillende families begraven. Familieleden kunnen niet in het zelfde graf begraven worden.

De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafsplaats het recht om

de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven. De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald. De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans uitsluitend een steen van ± 50 x 50 cm geplaatst worden.

 

Particulier graf

Bij een particulier graf bepaalt de familie wie in het graf wordt bijgezet. De eerste periode van huur is doorgaans 15, 20 of 30 jaar, waarna deze telkens met een periode van

10 jaar verlengd kan worden. De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel

veel hoger. Ook voor de keuze van de grafbedekking moet er gekeken worden naar het soort graf.

 

Op een familiegraf mag een steen geplaatst worden die het gehele graf bedekt (tenzij de begraafplaats een staande steen voorschrijft). Op veel begraafplaatsen moet men rechten betalen voor het onderhoud van de steen. Dit is een ander recht dan voor het onderhoud van het graf. De rechten kan men jaarlijks voldoen of ineens afkopen voor

de looptijd van het graf. Ook hier is dus het gevolg dat een steen op een familiegraf duurder is.

 

 

Crematie

Bij een crematie vindt de plechtigheid veelal in de aula van een crematorium plaats. De crematieplechtigheid bevat meestal één of enkele toespraken, gedichten of uitgesproken herinneringen, omijst met muziek. Ook komt het regelmatig voor dat er eerst een Protestantse dienst of RK viering in een kerk plaatsvindt waar het "geestelijke" deel van de plechtigheid plaatsvindt waarna in het crematorium de nabestaanden het laatste deel invullen met persoonlijke muziek en woorden van herinnering.

 

De meeste crematoria hebben tegenwoordig net als in de uitvaartcentra van Biemans en Hess schermen in de aula waarop filmpjes of fotopresentaties gegeven kunnen worden.
De verschillende crematoria hebben daar echter wel hun eigen aanleverspecificaties en -procedures voor om de kwaliteit van beeld en geluid tijdens de plechtigheid zo
veel mogelijk te waarborgen. In ieder geval moet beeld- en geluidmateriaal uiterlijk 1 volle werkdag voor de plechtigheid aanwezig zijn in het crematorium.

Enkele crematoria hebben een grote collectie muziek tot hun beschikking. Als een nummer niet aanwezig is kunt u een mp3 bestand sturen via www.wetransfer.com

aan post@biemans-uitvaartzorg.nl of de medewerkers van Biemans zoeken voor u via iTunes naar een kwalitatief goede, legale versie van een muziekstuk.

 

In de meeste crematoria is het mogelijk met enkele nabestaanden erbij aanwezig te zijn als de kist met de overledene ingevoerd wordt in de crematieoven.

 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte(s) van het crematorium, waarbij - afhankelijk van het crematorium - een keur aan consumpties geserveerd kan worden. Van 'koffie met cake' tot een volledige koffietafel met soep en warme hapjes. Of een condoleance in receptiestijl met wijn, bier, hapjes en dergelijken.

 

Asbestemming

De as van een overledene staat na de wettelijke bewaartermijn van 30 dagen ter beschikking aan de nabestaanden.

Grofweg bestaan de volgende asbestemmingsmogelijkheden:

 

• Verstrooien van de as op het terrein van het crematorium *

• Verstrooien van de as op zee per schip * of vliegtuig

• Verstrooien van de as met een heliumballon *

• Plaatsen van de urn in een colombarium (urnenmuur), met of zonder gedenkplaat *

• Plaatsen van de urn in een urnengraf *

• Meenemen van de urn naar huis om de as zelf te verstrooien of in een sier-urn thuis te plaats

 

* Bij deze bestemmingen kunt u zelf aanwezig zijn, of er aan deelnemen.

 

 

Crematie zonder plechtigheid in het crematorium

Uit praktische en/of kostenoverwegingen wordt regelmatig gekozen geen plechtigheid te houden in de aula van het crematorium. De keus alles op één locatie - bijvoorbeeld in één van de uitvaartcentra van Biemans en Hess uitvaartzorg - te houden maakt het vaak voor ouderen beter mogelijk zowel het afscheid nemen, de plechtigheid als de condoleance mee te maken.

 

Ook is er in het rouwcentrum vaak meer ruimte om echt de tijd te nemen voor het afscheid. Dat is ook waar de kostenoverweging meetelt. Een crematie zonder gebruik van
de aula of de condoleanceruimte scheelt al snel vier- tot zeshonderd euro op de basiscrematiekosten. Is er meer tijd nodig voor een plechtigheid of het condoleren dan de standaard tijd die een crematorium aanhoudt (totaal 60 à 75 minuten) dan kost dit al snel 125 euro per half uur.

 

De mogelijkheden in de rouwcentra van Biemans en Hess zijn van vergelijkbare kwaliteit als die van de menig crematorium.

Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

 

Uitvaartzorg J.Chr. Biemans b.v.

Tel.:  010 - 245 70 90

Fax.: 010 - 245 05 12

e-mail:  biemans@hess.nl

 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer:  010 - 245 70 90

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

Home | Privacy | Disclaimer | Links